INŽENÝRING

Pro mnoho lidí je „inženýring“ pojem zcela neznámý. Skrývá se v něm veškerá agenda a byrokracie spojená s prováděním staveb, tzn. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců technické a dopravní infrastruktury.
V rámci „inženýringu“ je možné pro Vás zajistit veškerá povolení nutná pro provedení stavby, vyjádření dotčených orgánů státní správy, poradenskou činnost, a to vše od přípravy, průběh až po dokončení a uvedení stavby do provozu, případně i zajištění technického dozoru na Vaší stavbě.