ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Při činnostech ve Vašem podniku vznikají různé druhy odpadů, které musíte dle legislativních předpisů likvidovat a v současné době se stále častěji mluví o udržitelnosti, která se týká i Vás.

S ohledem na specifické podmínky podniku nastavíme systém odpadového hospodářství, zajistíme průběžnou evidenci a povinné roční hlášení v systému ISPOP. Zajistíme komunikaci se státními orgány. Provedeme aplikaci změn vyplývající ze změn legislativních předpisů.

 

ČINNOSTI KTERÉ ZAJIŠŤUJEME:

1. Odborně vedená agenda nakládání s odpady; jednání s orgány státní správy ve věcech odpadového hospodářství (na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 15);

2. Označování nebezpečných odpadů grafických symbolem a popiskem (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 13);

3. Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a zavedení do provozních podmínek dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 13);

4. Podávání hlášení do systému ISPOP v rámci odpadového hospodářství a vedení evidence (na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 39);

5. Zajištění plnění zpětného odběru u některých výrobků (v rámci zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, část 4, 5);

6. Školení zaměstnanců v rámci odpadového hospodářství (může být součástí školení BOZP);

7. Interní kontrola zaměstnanců v rámci odpadového hospodářství, kontrola systému odpadového hospodářství;

8. Nákup potřebného vybavení (např. nádoby na odpad) v rámci odpadového hospodářství;

9. Implementace nových legislativních požadavků na provozní podmínky;

10. Spolupráce s externími dodavateli v rámci odpadového hospodářství (např. zajištění svozu, likvidace odpadu);

11. Tvorba odborné interní dokumentace v rámci odpadového hospodářství (např. pravidla, směrnice → v případě zdravotnického zařízení tvorba dle metodického doporučení vydaného Ministerstvem životního prostředí);

12. V případě některých firem patří do náplně práce odpadového hospodáře také např. agenda obalů (na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znění).