KONTAKT

Linda Zvelebilová
Kancelář
tel.: 739 292 288

mail: zvelebilova@bozppopraha.cz

Petra Rehwaldová
Osoba odborně způsobilá v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Koordinátor BOZP na staveništi
Hygiena práce

Ing. Zuzana Bednářová
Podniková ekologie
Ochrana vod
Ochrana ovzduší
Odpadové hospodářství

Ing. Petr Kosár, Ph.D.
Chemické látky a směsi

MVDr. Josef Štýbr
Hygiena práce
Hygiena výživy

Ing. Ladislav Merfait
revizní technik vyhrazených technických zařízení – zdvihací, tlakové a plynové zařízení

Daniel Merfait
Revizní technik vyhrazených technických zařízení – tlakové a plynové zařízení

František Vozáb
Revizní technik elektrických zařízení a hromosvodů

Mgr. Kateřina Jankovcová, DiS.
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Odborné školení první pomoci