ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Při činnostech ve Vašem podniku vznikají různé druhy odpadů, které musíte dle legislativních předpisů likvidovat a v současné době se stále častěji mluví o udržitelnosti, která se týká i Vás.

S ohledem na specifické podmínky podniku nastavíme systém odpadového hospodářství, zajistíme průběžnou evidenci a povinné roční hlášení v systému ISPOP. Zajistíme komunikaci se státními orgány. Provedeme aplikaci změn vyplývající ze změn legislativních předpisů.

 

ČINNOSTI KTERÉ ZAJIŠŤUJEME:

1. Odborně vedená agenda nakládání s odpady; jednání s orgány státní správy ve věcech odpadového hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 15)

2. Identifikace a zařazení odpadů; optimalizace systému odpadového hospodářství dle zákonné hierarchie způsobů nakládání s odpady (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a příslušných vyhlášek)

2. Vedení průběžné evidence a podávání hlášení do systému ISPOP v rámci odpadového hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 39)

3. Označování nebezpečných odpadů (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 13);

4. Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a zavedení do provozních podmínek dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 13)

5. Spolupráce s externími dodavateli v rámci odpadového hospodářství (např. zajištění svozu, likvidace odpadu, včetně odpadu nebezpečného)

5. Školení zaměstnanců v rámci odpadového hospodářství (může být součástí školení BOZP)

6. Interní kontrola zaměstnanců v rámci odpadového hospodářství, kontrola systému odpadového hospodářství

7. Nákup potřebného vybavení v rámci odpadového hospodářství (např. nádoby na odpad)

8. Implementace nových legislativních požadavků na provozní podmínky

9. Tvorba odborné interní dokumentace v rámci odpadového hospodářství (např. pravidla, směrnice)