ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

1. V ceně školení je obsažen výklad právních a ostatních předpisů dle osnovy uvedené na prezenční listině a základy kurzu defenzivní jízdy včetně tzv. individuálního přezkušování řidičů – dle Zákonníku práce tzv. vyhledávání rizik a jejich odstraňování – assesment řidiče dle metodiky, které zaměstnavateli ukládá Zákonník práce
2. NON STOP poradenství v případě dopravní nehody, nebo v případě silniční kontroly na tel.: +420 608 317 214
3. E-mailové poradenství při řešení přestupků, nehod, vracení řidičských oprávnění po zákazech činnosti, vybodování atd., vrácení řidičského oprávnění po zákazech činnosti uložených na dobu více jak jednoho roku ( zajištění psychotestů, zdravotní prohlídky a přezkoušení z pravidel a z jízdy)
Dále zprostředkuji za úplatu poradenství s dopravním právníkem, nebo soudním znalcem ve vážných případech, které je rozumné s nimi konzultovat, nebo ponechat celé řešení problému na nich.
Součástí školení je
1. CD s kompletními zákonnými úpravami týkající se obsahu školení
2. Navštívenka s vyznačeným datem školení (platnost 1 rok)
3. Výňatek ze zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – § 47 – Dopravní nehoda, který slouží pro základní orientaci v povinnostech řidiče a účastníků dopravní nehody. ( doporučuji mít v autě u tzv. Společného záznamu o dopravní nehodě)
Jelikož se již ani na školení na tzv. Profesní osvědčení (školení pro řidiče sk. C a D) řidiči nepřezkušují testem, tak ani u školení na sk. B se tento test z pravidel nepíše a BOZP doporučuje raději provést diskuzi a probrat aktuální problémy, které účastníky zajímají.
Školení probíhá u řidičů-referentů přímo v jejich firmě ( Praha, Brno, Olomouc atd.)
a u řidičů na profesní osvědčení v akreditovaném školícím středisku autoškola JUDr. Ing. Ondřeje Horázného, Ondříčkova 9, Praha 3 (metro Jiřího z Poděbrad)

ing. Petr Frýdl,
učitel řízení motorových vozidel s oprávněním na všechny skupiny a předměty řidičských oprávnění „A“ – „DE“ a výuky řidičů na Profesní osvědčení – řidiči nákladních automobilů a autobusů

Školící a poradenská činnost v dopravě
Poradenství při přestupcích a dopravních nehodách 24 hodin denně 608 317 214