POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární ochrana: znáte pořekadlo – oheň je dobrý sluha, ale zlý pán? A souhlasili byste s tím, že požár není oheň a oheň není požár?

Pomyslným mezníkem mezi ohněm a požárem je hledání souvislostí v rámci každodenní lidské činnosti, správně nastaveným systémem prevence v požární ochraně a zodpovědným přístupem v otázce zajištění požární ochrany.

V rámci několikaleté praxe a zodpovědného přístupu k požární ochraně vám zpracujeme veškerou dokumentaci, vytvoříme a nastavíme fungující systém prevence v požární ochraně.
 

Předmět plnění v rámci PO bez zvýšeného požárního nebezpečí – zákon č. 133/1985 sb. § 4,

odst. 1 písm. a

  a. Provedení preventivních požárních prohlídek
  b. Školení v požární ochraně


Předmět plnění v rámci PO se zvýšeným požárním nebezpečím – zákon č. 133/1985 sb. § 4, odst. 1 písm. b

  a. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 28),
  b. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 30)
  c. Požární řád (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 31),
  d. Požární poplachové směrnice (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 32)
  Požární evakuační plán (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 33)
  e. Dokumentace zdolávání požárů (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 34),
  f. Řád ohlašovny požárů (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 35),
  g. Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 36),
  h. Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 36),
  i. Požární kniha (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 37),
  j. Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
  k. Konzultace v oblastech požární ochrany, s ohledem na projektovou dokumentaci, smlouvy, revize a kontroly vyhrazených požárních zařízení
  l. Součinnost při výkonu státních kontrolních orgánů Státnímu požárnímu dozoru
  m. Provedení fyzických kontrol v oblastech požární ochrany, včetně zápisu o těchto kontrolách
  n. Vedení požární knihy